Prihláška do Tábora

Prihláška do letného tábora 2018

Tábory TU

Žiadosť člena ZÚ

Pridaj sa k nám aj TY :-)

Viac zistite TU

Letný tábor

Posledné voľné miesta!!!

Čitať viac

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Loptoši v akcii

V záujme rozvíjať pohybovú aktivitu u detí I. stupňa ZŠ, sme uskutočnili príležitostné podujatie pod názvom „ Loptoši v akcii“. Jeho náplňou bolo predstaviť varianty pohybovej aktivity netradičnou formou, upevňovať vzťahy v kolektíve, napĺňať súťaživosť a dodržiavať pravidlá fair play. Žiaci navštevujúci ŠKD ZŠ a MŠ R. Dilonga boli rozdelení na dva súťažiace tímy a nasledovalo športovo – hravé popoludnie, kde sme realizovali tradičné i menej tradičné disciplíny. Deti sa zabavili, sily boli pomerne vyrovnané, za čo si vyslúžili sladkú odmenu. Tešíme sa nabudúce.

Tvorivo a hravo 2018

Pre deti predškolského veku sme pripravili príležitostné podujatie pod názvom TVORIVO A HRAVO. Po úvodnom rozhovore a motivácii o zvieratkách, či už o rozprávkových, alebo domácich, lesných a cudzokrajných , sme sa s deťmi , ktoré si vybrali zo štyroch verzií pexesa , pustili do precvičenia jemnej motoriky, výtvarného spracovania a prejavu. Najskôr sme obrázky vymaľovali, potom vystrihli a vo finále sme sa zahrali na šikovníkov. Zároveň sme si zaspievali pesničky o zvieratkách a zarecitovali známe básničky. Výtvorčeky – vlastnoručne vyrobené Pexeso si deti vzali domov, ich šikovnosť iste ocenili aj rodičia, pri spoločnej hre.

Prerušenie prevádzky

V dňoch 29.10.2018 (pondelok), 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok) bude Centrum voľného času v Trstenej zatvorené so súhlasom zriaďovateľa Mestom Trstená. 

Orava Plays