Prihláška do tábora

Prihlás sa do jedného z letných prímestských táborov aj ty.

Prihláška tu

Prázdniny s CVČ

Denné prímestské tábory so stravovaním - Prihlášky do 15.6. 2016

Viac zisti TU

Letný tábor

Posledné voľné miesta!!!

Čitať viac

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Deň rodiny v CVČ 2016

V piatok 20. mája sme pre rodiny s deťmi pripravili nádherný deň spojený s grilovaním v CVČ Trstená. Počasie nám prialo a záujem bol veľký. Veď okrem rôznych atrakcií pre deti bol pripravený aj bohatý program a sprievodné podujatia.  Hneď na úvod sa nám predviedli deti z tanečného krúžku Lýdii Hrubcovej. Zamestnanec CVČ potom všetkých privítal, oboznámil nás s pripraveným programom a potom už oslavy mohli naplno prepuknúť. Deti využili maľovanie na tvár, skákanie na nafukovacích hradoch, vytváranie kreatívnych účesov, kreatívny kútik s maľovaním temperovými farbami, krútiace kužele, jedenie šišiek zo špagátu na rýchlosť, hádzanie hadov na cieľ, fotenie s maskotmi v podobe šašov či tvorenie zvieratiek z balónov. Pre matky a otcov bola pripravená prednáška členov  Orava Rescue system o poskytovaní prvej pomoci  pri úrazoch a umelé dýchanie, ktoré si vyskúšali aj na figuríne.  Mamičkám ochotne poradili odborníčky  na vizáž, nechtový dizajn či   kaderníctvo. Oteckovia si mohli zacvičiť v posilňovni alebo sa mohli zapojiť do pripravených súťaží.  Po celý čas bol k dispozícii kútik s grilovaním a iným občerstvením, kde sme na záver rozkrájali aj tortu, z ktorej sa mohli všetci ponúknuť.  Je treba povedať, že oslavy Dňa rodiny  boli nádherné a pestré vďaka  sponzorom,  rodičom detí  a veľkému počtu dobrovoľníkov vrátane členov mládežníckeho parlamentu.  Odozvy od prítomných ľudí boli veľmi pozitívne a to nás zaväzuje k tomu, aby sme s prípravou takýchto podujatí pokračovali aj  v budúcnosti, veď takto zmysluplne strávený čas s najbližšími je naozaj nenahraditeľný.

Veľké ďakujem by sme týmto chceli tlmočiť sponzorom a dobrovoľníkom :  Panasonic Trstená, Mäsiarstvo M.Mokoš , mäsiarstvo Vierka a p. Zaťko -hotel Roháč Trstená, členom  Orava Rescue System, celému mládežníckeho parlamentu, vizážistkám Lucii Kadlubovej, Tatiane Letašiovej a kaderníčke Evke Šuttyovej, p. poslancovi Štefanovi Starekovi za zapožičanie hradu, Zuzke Kolejákovej za veľký kus práce pri vytváraní zvieratiek z balónov, R. Tyrolovej a M. Meškovi za rodičov, OZ MÁŠA , našim maskotom, Ľ. Rehákovi za pomoc pri organizovaní a v neposlednom rade riaditeľstvu ZŠ R. Dilonga, ktoré nám vyšlo v ústrety a umožnilo nám zorganizovať Deň rodiny s využitím všetkých priestorov ZŚ. Poďakovanie   patrí samozrejme aj všetkým prítomným rodičom a deťom, ktorým rodina nie je ľahostajná.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia s Vami.