2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Loptoši v akcii

V záujme rozvíjať pohybovú aktivitu u detí I. stupňa ZŠ, sme uskutočnili príležitostné podujatie pod názvom „ Loptoši v akcii“. Jeho náplňou bolo predstaviť varianty pohybovej aktivity netradičnou formou, upevňovať vzťahy v kolektíve, napĺňať súťaživosť a dodržiavať pravidlá fair play. Žiaci navštevujúci ŠKD ZŠ a MŠ R. Dilonga boli rozdelení na dva súťažiace tímy a nasledovalo športovo – hravé popoludnie, kde sme realizovali tradičné i menej tradičné disciplíny. Deti sa zabavili, sily boli pomerne vyrovnané, za čo si vyslúžili sladkú odmenu. Tešíme sa nabudúce.

Tvorivo a hravo 2018

Pre deti predškolského veku sme pripravili príležitostné podujatie pod názvom TVORIVO A HRAVO. Po úvodnom rozhovore a motivácii o zvieratkách, či už o rozprávkových, alebo domácich, lesných a cudzokrajných , sme sa s deťmi , ktoré si vybrali zo štyroch verzií pexesa , pustili do precvičenia jemnej motoriky, výtvarného spracovania a prejavu. Najskôr sme obrázky vymaľovali, potom vystrihli a vo finále sme sa zahrali na šikovníkov. Zároveň sme si zaspievali pesničky o zvieratkách a zarecitovali známe básničky. Výtvorčeky – vlastnoručne vyrobené Pexeso si deti vzali domov, ich šikovnosť iste ocenili aj rodičia, pri spoločnej hre.

Prerušenie prevádzky

V dňoch 29.10.2018 (pondelok), 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok) bude Centrum voľného času v Trstenej zatvorené so súhlasom zriaďovateľa Mestom Trstená. 

Plavčíkovo 2018/2019

Začali sme krúžok Plavčíkovo. Tešíme sa na ďalšie relaxovania v kolibe JOSU. 

Svetový deň úsmevu

V rámci uvedeného projektu, ktorého cieľom bolo kompenzačnou, komunikačnou a rekreačnou formou prispieť k uvoľneniu, zotaveniu, odstráneniu smútku a frustrácie hospitalizovaných detí, sme spolu so zdravými deťmi  navštevujúcimi ZÚ v CVČ Trstená v priebehu štyroch dní zavítali na Pediatrické oddelenie HNsP v Trstenej. Našou snahou bolo spestriť liečebný pobyt, priniesť radosť, uvoľnenie, zlepšenie psychického stavu, zmierniť bolesť a odluku od rodiny a blízkych.

27.09.2018  - MUZIKOTERAPIA -  „Zahrajkovo-Spievankovo“

28.09.2018  -  ZDRAVOTNÁ KLAUNIÁDA  - „ Cirkus Smejko“

04.10.2018 -   BÁBKOVÉ DIVADIELKO  - „ Doktor Pilulka a zvieratká“

05.10. 2018-  VÝTVARNO KREATÍVNA TVORBA -  „Maľovaný smajlík “

Do projektu a jeho realizácie sme angažovali deti z našich ZÚ, ktoré svojou empatiou napomohli zredukovať pôsobenie stresového napätia spôsobeného chorobou a hospitalizáciou. Odmenou nám bol veľký ohlas tak zo strany detí, ako i celého zdravotného personálu, ktorý  sa tiež / v rámci možnosti/na podujatiach jednotlivých dní zúčastnil.   Veríme, že aj do budúcna budeme podobné aktivity realizovať, lebo sme milo prekvapení prijatím a odozvou.

Konverzácie v anglickom jazyku

V prípade, že máte záujem prihlásiť sa v školskom roku 2018/2019 na konverzácie angličtiny pre mierne pokročilých, je tu pre Vás možnosť. Doučovanie otvára PhDr, Marián Šefčík. Cena za jednu doučovaciu hodinu je do 10,00 Eur. V prípade záujmu kontaktujte priamo vyučujúceho na tel. č. : 0915 853 167, prípadne na tel. č. 043/ 5392 129. Prihlásiť sa môžte do konca októbra 2018. 

Turistika v malíčku- Deň železnice

V sobotu sa 21 párov túlavých topánok vybralo na Deň železnice do Vrútok. Podujatie sprevádzalo množstvo sprievodných akcií. :) Doturistikovania priatelia... Stretneme sa v októbri, čakajú nás Tatry, tešíme sa na Vás!!!

Memoriál Ivana Gondu 2018

Cez prázdniny nás opustil Ivo, preto sme sa rozhodli na jeho počesť zorganizovať spomienkový hokejbalový turnaj. Predpovede počasia neveštili nič dobré, ale nakoniec Ivo zariadil pekne počasie, hoci trochu chladnejšie ale bez dažďa. Úvodné buly hodila pani primátorka mesta Trstená za asistencie Ivových rodičov. Ivova rodina navarila guláš a každý sa mohol najesť dosýta. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev, pričom tímy boli nielen z Trstenej, ale aj z Námestova a Martina. Hráči predvádzali na ihrisku parádnu hru a diváci sa mali na čo pozerať. Z tretieho miesta sa až po samostatných nájazdov tešili hráči z Martina, keď porazili domáci tím Latabari. Finále obstarali námestovské družstvá a finále museli ukončiť až samostatné nájazdy. Víťazom turnaja sa stal tím Veľké ryby, ktorý porazil družstvo Sibír.

Ďakujeme mestu Trstená, že nám zakúpilo ceny pre víťazné tímy a taktiež členom TMP za pomoc pri organizácii. Veríme, že memoriál bude pokračovať a aj budúci rok si uctíme nášho kamaráta Iva.