2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Jarné prázdninovanie

Nenechajte deti sedieť doma - majú predsa prázdniny!!! Vyberte si z nášho programu a pošlite ich k nám. Čo sme pripravili ? 

PONDELOK :  CVČ otvorené od 8.00 do 14.30 

UTOROK :       Pochovávanie basy, sprievod v maskách, Noc v CVČ -  Zraz o 14.00 hod. v CVČ

                         Karnevalové kostýmy pre účastníkov sprievodu na pochovávanie basy sú k dispozícii v CVČ.

                          Po ukončení akcie - pochovávanie basy - program v CVČ pokračuje a je spojený s 

                         prenocovaním  v Centre.

STREDA :        Ukončenie akcie noc v CVČ - rozchod detí do 9.30 hod.  CVČ otvorené do 14.30 hod.

ŠTVRTOK :      Nepotvoríme - tvoríme!!!  -  maľovanie veľkoplošných výkresov s jarnou tematikou.

                       Všetky práce budú zaradené do súťaže - Veľká noc očami detí a budú vystavené v Dome

                       kultúry v Trstenej.  Víťazné práce budú ocenené krásnymi vecnými cenami. /podľa

                       propozícií na súťaž/.  Otvorené od 9.00 do 14.30 hod.

PIATOK :        Výlet do Vysokých Tatier - Hrebienok -  ľadové kráľovstvo. Poplatok 10 Eur. Zraz o 8.30  

                       hod. pred CVČ.  V prípade, že sa nenaplní autobus - náhradný program v CVČ /od 8.30 do   

                       14.00 hod./