2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Fašiangová noc v CVČ Trstená

Stalo sa už tradíciou, že v magickom čase Fašiangu, Centrum voľného času, okrem iných zábavných akcií, pripravuje každoročne pre deti najobľúbenejšiu aktivitu s názvom „Fašiangová noc“. V piatok 17.

Februára sa CVČ zmenilo na čarovný domček, do ktorého vstúpilo 22 nadšencov odhodlaných spoločne s nami vyrábať rôzne masky, plniť zábavné úlohy,  zapojiť sa do nočného sprievodu masiek, či hľadať poklad... Všetci sme na chvíľu zabudli na každodenné starosti  a výborne sme sa bavili na fašiangovej zábave, čo môžete vidieť v našej fotogalérii.

Dopravná výchova

Dopravná výchova podaná zábavnou formou, je to najlepšie čo môže deťom pomôcť bezpečne sa správať na cestách, chodníkoch či dopravných ihriskách.

 Aj odd. SpV  pripravilo pre našich predškolákov 17. apríla prednášku s témou „Dopravná výchova“.  Blížia sa prázdniny a k nim neodmysliteľne patria bicykle, kolobežky, korčule a rôzne hry.  A tak sme sa spoločne naučili ako má vyzerať správny cyklista, čo mu nesmie chýbať a aké musí mať bezpečnostné prvky. Tiež sme sa naučili ako prechádzať cez priechod pre chodcov, či cez cestu bez priechodu, osvojili sme si význam niektorých značiek a hlavne sme sa naučili, že hry pri cestách a na cestách sú životu nebezpečné. Deti mali možnosť vidieť rôzne ukážky a prezentáciu vytvorenú pomocou stránky mladý záchranár. Svoje vedomosti nám ukázali pri vypĺňaní dopravného kvízu a všetky vedomosti sme si ešte raz zopakovali formou rozprávky Macko Uško – Svetlá.  Každý kto úspešne vyriešil kvíz, prešiel stanoviskom „poznávame značky“, správne vyfarbil dopravný obrázok, či vedel pomôcť prechádzať správne cez cestu, získal od nás dopravnú medailu. Žiaľ počasie nám neprialo, vonku nám nečakane snežilo a tak sme nemali možnosť využiť dopravné ihrisko a stanovisko zručnosti sme museli nahradiť iným variantom v triede. Napriek tomu sme si nenechali pokaziť náladu a z vydarenej akcie pre predškolákov máme veľkú radosť.

Dopravná výchova (2012)

V stredu 9. 5. 2012 sa MŠ na sídlisku Západ premenila na jedno veľké dopravné ihrisko. Onedlho tu máme prázdniny a všetky deti začnú tráviť svoj voľný čas na bicykloch, korčuliach a mnohých ďalších dopravných prostriedkoch.

Preto sa oddelenie SpV rozhodlo zábavnou formou oboznámiť našich predškolákov ako sa v čase prázdnin správať na cestách. Deti sa spolu s nami mohli naučiť množstvo pravidiel o cestnej premávke.

 Na začiatku nášho stretnutia sme si spolu s malým záchranárom porozprávali ako sa treba správať v blízkosti ciest, ako sa má prechádzať cez cestu, ako bezpečne jazdiť na bicykli, čo nesmie chýbať správnemu cyklistovi a ako sa správne jazdí na kolieskových korčuliach. Neskôr sa zvedavé očká malých ratolestí dočkali očakávaných prekvapení. Všelijaké hry a testové úlohy, ktoré čakali na šikovných riešiteľov, boli pre predškolákov plné zábavy. Spoločne s Mackom Uškom sme si všetky poznatky zopakovali a mohli sme našim malým dopravákom odovzdať krásne medaily. 

Sme radi, že sme spolu s našimi šikovnými predškolákmi mohli stráviť príjemné a pekné dopoludnie plné zábavy.

Deň Zeme (2012)

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. Apríla. Oslavujeme ho  aj preto, aby sme si aspoň raz do roka pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.

Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Aj CVČ odd. SpV pripravilo pre 35 detí predškolského veku zo VI. MŠ náučnú aktivitu spojenú s prednáškou o našej planéte, o vode, s rozprávkou Kvapka, s mnohými hrami, či zaujímavými pokusmi. Deti  mali možnosť naučiť sa ako sa k nám dostáva voda do vodných kohútikov, na akej báze pracujú čističky, kde voda vzniká, aká je vzácna a ako máme chrániť jej zdroje. Každé dieťa dostalo malú rybičku pomocou ktorej mali možnosť našej Zemi zapriať všetko dobré, rybky sme poukladali do provizórneho jazierka a spolu s kvapkami putovali do celého sveta. Celá akcia bola veľmi poučná, deti sa počas prezentácie dychtivo zapájali do prednášky a obohacovali ju svojimi poznatkami a zážitkami.

Deň matiek (2012)

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek.  Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Aj tento rok sme si pripomenuli tento výnimočný deň, ktorý pripadol na nedeľu 13. mája.

Tradične uskutočnilo aj mesto Trstená kultúrne podujatie pripravené pre naše mamičky a babičky- DEŇ MATIEK. Nedeľné popoludnie tak patrilo hlavne maminám, ale taktiež aj malým a šikovným účinkujúcim z materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a tiež z Centra voľného času. Program plný básničiek, pesničiek a tanca, každý si v tom našiel niečo svoje. Aj naše malé orientálne tanečnice zo záujmového krúžku Tanculienka spestrili program svojím tancom. Prvé vystúpenie zvládli naše šikuľky skvele a publikum ich odmenilo potleskom, ktorý malým slečnám úplne vyčaril úsmev na ich tváričkách.

Dúfame, že sa naše vystúpenie všetkým páčilo a budeme môcť spestriť aj ďalšie podobné akcie.

Tvorivé dielne (2011)

Keďže prichádza čas veľkonočných sviatkov, CVČ Trstená pripravilo v piatok 15.04.2011  v poobedňajších hodinách pre žiakov ŠKD ZŠ Trstená veľkonočné tvorivé dielne.

Každý  mal možnosť vyrobiť si krásne veľkonočné reťaze alebo z umelých vajíčok pekné kuriatka, zajačiky a sliepočky. Vyrobené dekorácie sa stali súčasťou veľkonočnej výstavy v CVČ Trstená, na ktorú Vás pozývame v dňoch od 18. – 26.04.2011. Zároveň všetkým prajeme pekné sviatky plné milosti a požehnania.

Stretnutia pre mamičky na materskej

V mesiaci október sme oslovili niekoľko mamičiek. Slovo dalo slovo a spoločné stretnutie bolo na svete. Prišlo päť mamičiek so svojimi malými ratolesťami, trochu zvedavo, trochu opatrne v očakávaní čo sa bude diať.

Obavy boli márne. Pripravený bol zaujímavý program, v úvode na uvoľnenie atmosféry sme sa spolu zahrali a zaspievali , aby sa s nami detičky cítili dobre. Nasledovala výroba tváričiek s plastelíny- táto aktivita deti veľmi zaujala, samé si vyformovali plastelínu a s pomocou svojich mamičiek natlačili do vrchnáčikov so zaváraninových fľašiek, ktoré následne dotvorili cestovinou. Ich malé umelecké diela boli vystavené v CVČ. Na záver sme sa spolu zabavili hrou na orfových nástrojoch. Spolu sme prežili príjemné dopoludnie a aspoň malou štipkou sme mamičkám a deťom spestrili program všedného dňa.

Po prvom vydarenom stretnutí sme sa už všetci tešili na ďalšie. Päť mamičiek prišlo aj so svojimi miláčikmi stráviť opäť zaujímavé dopoludnie k nám do CVČ. Deti mali možnosť vyskúšať svoje športové zručnosti pri úvodnom futbale. Potom nasledovali zábavné hry ako navíjanie autíčok, prekážková dráha, hádzanie balónikov do koša, triedenie gumených medvedíkov. Všetkým sa veľmi páčila nami vytvorená šmýkačka a tunel. Strávili sme opäť veľmi príjemné chvíle a spolu sme sa zhodli na tom, že naše stretnutia budú pokračovať, na čo sa už teraz veľmi tešíme.

A zároveň všetky mamičky , ktoré si chcú spestriť dopoludňajší deň,  pozývame k nám do CVČ každý druhý utorok v týždni.

Príďte zmeniť všedné na nevšedné.

Sobota hrou (2011)

Pracovníci oddelenia športu v CVČ Trstená, pripravili v rámci zábavno-relaxačných akcií podujatie, pod názvom "SOBOTA HROU".

V čase od 8.30- 18.00 hod. mali naše ratolesti možnosť uplatniť svoju kreativitu a tvorivosť v rámci TVORIVÝCH DIELNÍ /maľba na sklo, počítačové maľovanie/, súťaživosť v stolno-tenisovom turnaji i súťaži "NAJ SPIDERMAN", ako i stavaní snehových príšer a kolektivnej hre "KTO Z KOHO?". Deň dopadol na výbornú, dovedna 20 detí strávilo príjemné a hravé chvíle.

Po stopách M. Hugolína Gavloviča (2011)

CVČ Trstená už pripravilo III. ročník pohybovo-vedomostnej súťaže, tento rok zameranej na osobu H. Gavloviča. Súťaž bola adresovaná pre 8. a 9. ročníky trstenských škôl a zúčastnilo sa jej 11 štvorčlenných družstiev.

Súťažiaci chodili po celej Trstenej a plnili rôzne úlohy prepojené na život a dielo H. Gavloviča. Chlapci a dievčatá boli nútení používať logické myslenie, aby na základe Gavlovičových básni, ktoré poukazovali na určitý objekt alebo osobu našli spomínané miesto v Trstenej a dešifrovali skrytú indíciu. Po náročnej a zaujímavej súťaži sa umiestnili žiaci v nasledovnom poradí:

1 .miesto: 8.A        ZŠ R. Dilonga Trstená
2. miesto: IV.OG    GMH Trstená
3 .miesto: 8.B        ZŠ R. Dilonga Trstená

Cez zaujímavú a príťažlivú „pokladovku“ sme chceli dostať do povedomia mládeže z Trstenej význam a prínos H. Gavloviča, ktorý žil a študoval v našom meste. Už sa tešíme na budúci rok, keď budeme pátrať po ďalšej významnej osobnosti, ktorú vyberieme  z novovybudovanej galérie osobnosti umiestnenej na námesti v Trstenej.

Nebezpečná misia (2011)

CVČ Trstená pripravilo pre 7. ročníky športovo-pohybovú súťaž, počas ktorej sa v prírode plnili drsné a adrenalínové úlohy.

Družstvá boli 6 členné - 3 chlapci a 3 dievčatá.

Súťaž pozostávala z jednotlivých stanovísk, na ktorých súťažiaci plnili zaujímavé  úlohy: hľadanie mapy v snehu, zakladanie ohňa iba jednou zápalkou, streľba zo vzduchovky na terč, lúštenie tajničky a logickej úlohy, hľadanie kódu v lese, určovanie zvieracích stôp, viazanie uzlov, riešenie úlohy pri Skalke, hľadanie kódu v kope hnoja a odhad vzdialenosti v teréne.

Úlohy na stanoviskách prebiehali  pod dozorom pedagógov a súťažiaci za každú splnenú úlohu získavali kódy. Súťažiaci museli preukázať vynaliezavosť, zmysel pre orientáciu a schopnosť konštruktívne riešiť úlohy pod vplyvom stresu a drsnosti prostredia. Každé družstvo bolo monitorované svojím fotoreportérom, ktorý ich fotil pri plnení úloh a zapisoval si vtipné komentáre a postrehy. Po náročnej súťaži vzišlo nasledovné poradie víťazov:

1.miesto: 3. OG     Gymnázium M. Hattalu
2.miesto: 7. B        ZŠ R. Dilonga
3.miesto: 7. C        ZŠ Hviezdoslavova

Všetkým súťažiacim víťazných družstiev boli odovzdané vecné ceny, diplomy a taktiež sladká odmena.   

Najkrajšie autíčko, naj šoféra (2011)

V doobedňajších hodinách 13.05.2011 (piatok) sa stretli malí šoféri v telocvični ZŠ R. Dilonga Trstená, kde CVČ Trstená zorganizovalo súťaž - ,,Najkrajšie autíčko, najlepšieho šoféra“.

Zúčastnilo sa jej 19 detí zo ZŠ Trstená, ZŠ Západ a ZŠ R. Dilonga Trstená. Chlapci vo veku 7 – 8 rokov predvádzali svoje autíčka na diaľkové ovládanie v piatich kolách: prejsť určenú dráhu, zaparkovať auto do garáže, zatlačiť náklad do bránky, poskladať garáž z kociek a spoločná jazda do cieľa. Každý šofér sa snažil plniť disciplíny so všetkými silami a povzbudzovaním svojich kamarátov. Pekné ceny a diplomy sme odovzdali súťažiacim v nasledovnom poradí:
1. miesto: Peter Šinál (ZŠ R. Dilonga Trstená)
2. miesto: Lukáš Dlábik (ZŠ Trstená)
3. miesto: Kristián Schultz (ZŠ Trstená)
Súťaž sme ukončili spoločným štartom všetkých šoférov a rozlúčili sme sa s prísľubom, že budú všetci trénovať s autíčkami na súťaž v novom roku 2012.

Myšky a lienky (2011)

V piatok 4. novembra sa deti z tretej triedy MŠ Oslobodenia DP Puškinova zišli v CVČ, aby si aspoň na chvíľu oddýchli od škôlkarských povinností , zasúťažili si a dobre sa zabavili na športovej akcii „Zábavné dopoludnie pre MŠ“.

 Na začiatku potešili deti nás, zaspievali nám krásne pesničky, či povedali básničky. No a potom bol rad na nás... deti sa rozdelili do dvoch skupiniek a zmenili sa na lienky a myšky. Začali sa všakovaké súťaže ako naháňanie pierka, prekážková dráha, zvieratká v cirkuse – prechod po lane, prenášanie vajíčok či varenie šošovicovej dobroty. Ako odmenu za šikovnosť pri plnení súťažných úloh si deti odniesli sladkú odmenu a diplom „ Malý športovec“. Nakoniec sme si ešte raz spoločne zaspievali, zatancovali a s dobrou náladou sa vrátili do škôlky, kde už deti čakal výborný obed  a malé postieľky... Tešíme sa na ďalšiu zábavnú akciu venovanú deťom  či mládeži. V našej fotogalérii máte možnosť vidieť súťažiace deti vo víre zábavy.

Chlapci a dievčatá z jednej lavice (2011)

Centrum voľného času Trstená zorganizovalo 25.01.2011 zábavno-vedomostnú súťaž – Chlapci a dievčatá z jednej lavice. Celá súťaž bola zameraná pre žiakov 6. ročníkov (dvojčlenné družstvá) a zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ Trstená, ZŠ R. Dilonga Trstená, ZŠ Liesek, ZŠ Vitanová, ZŠ Hladovka, ZŠ Brezovica.

Súťaž prebiehala v šiestich kolách a medzikolách. Jednotlivé kolá tvorili - slovenský jazyk, matematika, dejepis, zemepis, šport, všeobecný prehľad a zručnosti. Každé družstvo sa aktívne zapájalo do jednotlivých úloh, za ktoré získavali body na základe svojich vedomosti, ale aj zdatnosti napr. pri kopaní lopty do bránky. Víťazom boli odovzdané diplomy a pekné ceny. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší rok 2012.Výsledky súťaže:
1. miesto – ZŠ R. Dilonga Trstená – 6.A      - Eliška Korbeľová
                                                            - Patrik Šangala
2. miesto – ZŠ Hviezdoslavova Trstená – 6.B  - Soňa Ferenčíková
                                                               - Oliver Franček

3. miesto – ZŠ Liesek – 6.B                         - Natália Pastorová
                                                              - Matúš Hrkeľ

Halloweenska noc (2011)

Halloween, halloween, je čarovný čas,
halloween, halloween, takto o rok zídeme sa zas.

Každý popisovaný superzážitok máte možnosť vidieť na rôznych hrôzofotkách, ktoré nájdete v našej fotogalérii. Tie určite prezradia viac...

 V posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami 27. Októbra sa do CVČ prisťahovalo 24 účastníkov veľkolepej akcie s názvom Halloweenska noc. Už tradične sa priestory CVČ zmenili na tvorivé dielne, diskotékovú sálu, cukráreň či  maskérňu...  Najprv sme si spoločne upiekli hallowennske dobroty, pripravili švédske stoly a potom sme mali možnosť vypustiť svojho kreatívneho ducha pri zdobení  svojej nocľahárne. Fantázii sme medze nekládli a pri tvorbe doplnkov k maskám to vyzeralo ako v úspešných návrhárskych  dielňach. Všetky výrobky sme mali možnosť nakoniec aj predviesť pri nočnom blúdení mestom, súčasťou ktorého bolo hľadanie strateného pokladu, ktorý sa nakoniec našiel u jednej milej pani. Tento rok sme noc obohatili o tvorbu hymny Halloweenskej noci, kde súťažili tri skupiny. Všetky boli sprevádzané hudobnými nástrojmi, nechýbali rôzne tanečné kreácie. Po namáhavej práci sme sa výborne zabávali na Halloweenskej párty, kde samozrejme nechýbala super hudba, súťaže, kvízy a hlavne výborná nálada. Ráno sme už len poriadili a prebrali sme si diplomy za najkrajšie masky. Tešíme sa na ďalšiu netradičnú noc v CVČ!!!