2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Mikulášske slávnosti

Tak ako po iné roky sme aj tentokrát pripravili pre všetky deti z mesta Trstená oslavy sv. Mikuláša, ktoré sa konali dňa 06. decembra – sobota – o 16.00 hod. v Dome kultúry v Trstenej. Tento sviatok sa vždy snažíme deťom čo najviac spríjemniť a navodiť skutočne sviatočnú atmosféru a veríme, že sa nám to aj v tomto roku podarilo. Na úvod vystúpili deti zo záujmového tanečného útvaru, ktorý vedie zamestnankyňa CVČ Lýdia Hrubcová, s rozprávkou „Ukradnuté Vianoce“. Spolu desať  anjelov a sedem čertov predviedlo ukážku toho, ako môžu dopadnúť Vianoce, keď Vám niekto ukradne stromček. Našťastie neveriaci Daniel zachránil pre všetkých Vianoce, a anjeli sa spolu s čertmi udobrili priamo na javisku. Potom im už neostávalo nič iné, ako zavolať sv. Mikuláša, ktorý s  čertom preverili deti, či vedia spievať a recitovať. Každého odvážlivca, ktorý prišiel vystúpiť na javisko odmenili  sladkosťou. Nakoniec si všetky prítomné deti prevzali sladký balíček a  v sprievode sme sa vybrali na Námestie M. R. Štefánika, aby sme vianočnú atmosféru vdýchli aj nášmu mestu.  Mikuláš všetkých vyzval, aby sme si zaspievali Tichú noc a po odrátaní sa na povel Mikuláša stromček na Námestí skutočne rozsvietil. Rodičia a deti ešte využili šancu odfotiť sa s Mikulášom , anjelmi a čertom a oslavy sme mohli ukončiť. Ostáva nám poďakovať za pomoc pri zabezpečení osláv členom mládežníckeho parlamentu, mestu Trstená za pomoc pri zabezpečení sladkých balíčkov, a zamestnancom  MsP  a TTS Trstená za organizačnú pomoc.

Fotky z tejto akcie nájdete na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Hokejbalový turnaj v Trstenej

Centrum voľného času Trstená zorganizovalo pre chlapcov II. stupňa ZŠ hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 24.10.2014 v Trstenej.
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, z toho 3 družstvá prišli z Námestova.
Hoci sa hralo v chladnom počasí, hráči predvádzali na ihrisku pekný hokejbal a zápasy mali svoju kvalitu. Po vyčerpávajúcich zápasoch sa vykryštalizovalo nasledovné poradie:
1.miesto: Patrioti (Námestovo)
2.miesto: Basic (Námestovo)
3.miesto: Kings (Trstená)
4.miesto: Apollo (Trstená)
5.miesto: HK Duľov (Námestovo)
6.miesto: Inferno (Trstená)
Každý hráč dostal sladkú odmenu a víťazným družstvám boli odovzdané medaily.
Fotky z tohto turnaja si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.
 
Streda pre mamičky s deťmi PDF Vytlačiť E-mail
V stredu 8.10.2014 sa uskutočnilo v našom centre prvé stretnutie mamičiek s malými deťmi. Deti si prišli na svoje, vyšantili sa na nafukovacom hrade, zacvičili si na fitloptách a zažili mnoho ďalšieho. Sme radí, že sa akcie zúčastnilo mnoho mamičiek s deťmi. Prvé stretnutie sa vydarilo, všetci boli veľmi spokojní. Druhé stretnutie je naplánované na 29.10.2014. Fotky z tohto stretnutia si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Futbalová Dilong liga

Základná škola Rudolfa Dilonga v spolupráci s CVČ usporiadali v rámci Bambiriádneho týždňa dievčenskú futbalovú Dilong ligu dňa 12.06.2014 – štvrtok na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ. Súťažilo 6 dievčenských družstiev – ZŠ R. Dilonga Trstená, ZŠ P.O.H. Trstená, ZŠ s MŠ Liesek, ZŠ M.Medveckej Tvrdošín,  ZŠ s MŠ Rabča a TJ Slovan Oravská Jasenica.  O tom, že dievčatá sú skvelé futbalistky sme sa presvedčili na vlastné oči . V hre bolo cítiť bojovnosť, odhodlanosť a nesmiernu obetavosť brankárok pri zákrokoch. Víťazné družstvá boli odmenené diplomami a športovými trofejami. Putovný pohár si prevzalo družstvo  ZŠ  M. Medveckej z Tvrdošína.

Poradie :

1. miesto : ZŠ M. Medveckej Tvrdošín

2. miesto :  ZŠ s MŠ Rabča

3. miesto : ZŠ s MŠ Liesek

Počet účastníkov : 70 

Dopravná olympiáda.

V tomto školskom roku Vám CVČ Trstená ponúklo nové ZÚ, medzi ktoré tiež patrí „Vodičský preukaz pre nás mladších“. Od prvého dňa sa teší veľkej obľube v materských školách. Deti majú možnosť zoznamovať sa s  dopravnou výchovou hravou formou. Spoznávajú kamarátky dopravné značky, rôzne predpisy a samozrejme nechýbajú hry a súťaže. Jednu takúto zábavno-vedomostnú súťaž  sme pripravili 27.januára v MŠ na Puškinovej ulici. Tretie oddelenie sme zmenili na malé dopravné ihrisko, na ktorom nám deti predviedli svoje „šoférske“ zručnosti, preukázali vedomosti v rozlišovaní značiek,  zopakovali sme si spoločne rôzne cestné pravidlá a samozrejme nechýbali zábavné hry, tanec a spev. Celý čas medzi deťmi vládla zdravá rivalita, každý chcel byť prvý a chcel vyhrať našu malú olympiádu. Nakoniec vyhrali všetci a  každý „vodič“ si odniesol na pamiatku svoj semafor a hlavne veľa zážitkov. Veríme, že to nebola posledná dopravná súťaž v tomto školskom roku a na tú najbližšiu k nám zavíta aj pán policajt  a ... no ale to už prezrádzať nebudeme. Tak sa tešte spolu s nami a dúfame, že budúci školský rok budú tento krúžok navštevovať nie len chlapci ale aj dievčatá, ktoré sa tiež naučia veľa užitočných vecí v našej hravej dopravnej výchove.

DEŇ DETÍ

DEŇ DETÍ , ktorý zamestnanci Centra voľného času Trstená pripravili v rámci projektu „Poďme spolu športom k zdraviu“ číslo : PL-SK/ZA/IPP/III/094 so konal dňa 28. Mája 2014 v areáli Materskej školy na ulici Oslobodenia a na multifunkčnom ihrisku pri tejto MŠ. Zatiaľ čo sa tí najmenší venovali zábavným súťažiam ako  „Dvojhlavý drak“, „Ovocníček“, skladanie puzzle a iné, tí starší a tiež deti z Poľskej republiky si užili vodný futbal. V rámci MDD sme však neostali len pri zábave – tú sme vymenili za tenisové rakety a pripravili sme pre deti tenisový turnaj. Víťazom sme odovzdali ceny a všetkým ostatným sladké balíčky.

MDD bolo poslednou aktivitou v rámci menovaného projektu a aj preto sme sa snažili si túto akciu riadne užiť. Moderátorky sa postarali o to, aby si na záver všetci poriadne zatancovali pri obľúbených pesničkách.

Po dobrom obede sme sa rozlúčili a nám ostáva veriť, že hoci projekt pomaly ale isto končí, budeme sa s jeho účastníkmi z Poľska aj naďalej stretávať nie len  na novovybudovanom multifunkčnom ihrisku   pri športe, ale aj pri ďalších zábavných podujatiach.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu   regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

Bambiriáda v Trstenej odštartovala...

V pondelok 9.júna v Trstenej odštartoval Bambiriádny týždeň v podobe sprievodných podujatí. Dnes to bol  turnaj v kolkoch, ktorý pripravil organizačný tím v spolupráci s kolkárskym zväzom v Trstenej. V priebehu popoludnia sa turnaja zúčastnilo  cca. 68 detí a mladých ľudí.  Niektorí hrali kolky po prvý krát, niektorí sa prejavili ako skúsení  hráči, podstatné však je, že profesionálna kolkárska dráha zaujala. Táto bola sprístupnená všetkým záujemcom až do 18.00 hod. Na záver turnaja boli vyhodnotení prví štyria  súťažiaci s týmto poradím :

1. miesto – Michal Janík               počet bodov 98

2. miesto – Marián Benický         počet bodov 97

3. miesto – Erik Kuráň                   počet bodov 92

4. miesto – Žaneta Bednárová     počet bodov 91

Bambiriáda v číslach

Bambiriáda 2014 sa v Trstenej konala v týždni od 09.06.2014 do 15.06.2014 na rôznych miestach v podobe  sprievodných podujatí a vyvrcholila v nedeľu 15.06. v poobedných hodinách na Námestí Milana Rastislava Štefánika.  Všetky čísla hovoria o úspešnom ročníku. Tu je niekoľko z nich :

Počet sprievodných podujatí  dosiahol číslo 22, teda  Bambiriádny týždeň bol viac ako pestrý. Tieto podujatia boli rozmiestnené do viacerých miest a obcí v okrese Tvrdošín, napr. Trstená,  Nižná, Oravice, Suchá Hora,  Oravská Priehrada, Brezovica.

Vstupenky na sprievodné podujatia boli rozdané na všetky materské, základné a stredné školy v okrese v počte 7 400 a 100 vstupeniek rozdali organizátori  partnerom a sponzorom Festivalu.

Na sprievodných podujatiach sa zúčastnilo spolu 2 488 detí a mladých ľudí spoločne s organizátormi. Najvyššia účasť bola v 3D kine Trstená, ktoré bolo plne obsadené na dva krát. Rekordnú účasť v rámci žilinského kraja sme mali aj na stretnutí mládeže s poslancom VUC – Mgr. Štefanom Kristofčákom, ktorej sa zúčastnilo 66 študentov.

Rodičia a deti privítali najviac možnosť navštíviť zdarma termálne kúpaliská v Oraviciach a Oravský Háj v Brezovici, ktoré spolu navštívilo 192 priaznivcov Bambiriády.

Športové večery na sídlisku Západ konajúce sa  pri západe slnka  mali rôzne zameranie a na aktívne trávenie voľného času  ich využilo 272 detí a mladých ľudí, čo je v priemere 54 na jedno podujatie.

Vo vysokých číslach by sme mohli pokračovať aj v návštevnosti športovej lukostreľby, kolkov, verejného nácviku Karate klubu Trstená, Dievčenskej futbalovej Dilong ligy či v posilňovni B2 – Michal Bulla Trstená a  ALDAN Nižná.  Posledným sprievodným podujatím bola možnosť previesť sa s inštruktormi na motocrosoch a štvorkolkách v Suchej Hore.

Dôstojným zavŕšením  Bambiriády bol  hlavný prezentačný deň, kde počet účastníkov môžeme len odhadovať, ale s konštatovaním, že na  Námestí M.R.Štefánika bolo  naozaj rušno. Okrem polhodinovej prestávky na ukážky Horskej záchrannej služby, DHZ Trstená a Psovodov – záchranárov SR z K7 trvali pódiové vystúpenia vkuse 3,5 hodiny a predstavilo sa 237 vystupujúcich. O skvelé zážitky sa postaralo 22 organizácií a občianskych združení.

Bambiriáda 2014 prebiehala v šiestich mestách – Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Námestovo, Martin, Žilina a Trstená, pričom rádio Regina skonštatovalo, že najaktívnejším Centrom voľného času bolo práve CVČ Trstená. Toto konštatovanie nás teší a zároveň zaväzuje  k tomu, aby sme ako CVČ nesklamali ani pri príprave ďalších ročníkov Bambiriády.

Za výbornú spoluprácu ešte raz všetkým srdečne ďakujeme.

 

Prípravný výbor v CVČ pred Bambiriádou

 

Bambiriádu slávnostne otvorili Ing. Jozef Ďubjak, primátor mesta Trstená a Ing. Zdenka Abrahamová, riaditeľka CVČ Trstená.

 

Stretnutie študentov s poslancom VUC Mgr. Štefanom Kristofčákom

 

Športová lukostreľba na Oravskej Priehrade s deviatakmi zo ZŠ R. Dilonga Trstená

 

Jeden zo športových Bambiriádnych večerov na sídlisku Západ

 

Mgr. Martin Jaroš zo ZŠ M.Medveckej Tvrdošín na prezentačnom dni Bambiriády

3D kino v Trstenej bolo plné na dvakrát.

V rámci bambiriádneho týždňa  mali deti z Trstenej a celého okresu Tvrdošín jedinečnú možnosť využiť zdarma návštevu 3D kina v Trstenej, kde sa preukázali  svojimi  vstupenkami. Kapacita bola vyťažená na dvakrát a ani jedna stolička neostala prázdna čo znamená, že  sprievodnú akciu  Bambiriády v utorok 11.júna využilo 510 záujemcov vo veku  od 4 do 19 rokov.  Podľa organizátorov si každý z nich odniesol pekný zážitok.

Stretnutie s históriou nášho mesta

Tak znelo motto tematicko - výtvarného podujatia, ktoré pripravilo CVČ Trstená
 v spolupráci s Mestskou knižnicou, a historikom  PhDr. Marekom Ďurčom PhD.
  Žiaci ŠKD, spolu s pani   vychovávateľkou Ľ.Pastýrovou,  navštívili expozíciu výstavy " Trstená vo fotografii", kde spoločne zhliadli, komentovali a hodnotili jednotlivé exponáty, dozvedeli sa veľa zaujímavého z histórie i súčasnosti , reagovali na "meniacu sa tvár" nášho mesta,  čo následne reprodukovali formou výtvarného stvárnenia.
A tak farbičky a šikovné ručičky, vytvorili originálne reprodukcie dominánt a zaujímavých momentov zo života Trstenej. Nakoľko sa deťom podujatie páčilo, sľúbili sme si, že sa zúčastníme aj výtvarnej súťaže " Trstená a jej štyri ročné obdobia dúfajúc , že naše práce budú publikované v propagačných materiáloch - kalendári Trstená 2015.

Po stopách Antona Kociana

 V dobrých tradíciách treba pokračovať, z toho dôvodu Centrum voľného času Trstená zorganizovalo už V. ročník pohybovo-vedomostnej súťaže zameranej na slávne osobnosti mesta Trstená. Tento ročník bol venovaný Antonovi Kocianovi.

Súťažiaci museli riešiť zaujímavé úlohy na 22. stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené po celom meste. Keďže Anton Kocian bol významným prírodovedcom, niektoré stanoviská sa nachádzali v prírode, kde museli súťažiaci prezentovať svoje vedomosti z oblasti rastlín, živočíchov...

Po 2,5 hodinovom zápolení sa na najlepších priečkach umiestnili tieto triedy:

1.miesto:   8.A    ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená
2.miesto:   8.B    ZŠ R. Dilonga Trstená
3.miesto:   9.A    ZŠ R. Dilonga Trstená
Naším zámerom bolo spríjemniť mládeži získavanie vedomostí, kde popri atraktívnej hre, známej ako „pokladovka“,  sa mohli dozvedieť viac o živote Antona  Kociana.

Už sa tešíme na ďalší ročník...

Bambiriada (2013)


Bambiriáda – Festival práce s deťmi a mládežou je aktívnou prezentáciou Občianskych združení, Centier voľného času a inštitúcií zaoberajúcimi sa výchovou detí a mládeže nie len vo voľnom čase.

 Na Slovensku sa koná v žilinskom kraji v takmer  každom okresnom meste. V Trstenej ju Centrum voľného času Trstená zorganizovalo po prvý krát. Hlavným koordinátorom je Rada mládeže žilinského kraja. Záštitu nad podujatím v Trstenej prevzal predseda žilinského samosprávneho kraja – Juraj Blanár a primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak. Tento ročník Bambiriády mal aj svoj podtitul – Záleží nám na tom...

Bambiriáda v Trstenej trvala od 13.mája do 18. mája 2013. Hlavný prezentačný deň sa konal v sobotu – 18. mája na Námestí Milana Rastislava Štefánika   v čase od 10.00 do 15.00 hod.  Za aktívnej spolupráce s rôznymi organizáciami a združeniami bolo pre deti  pripravených veľa aktivít, hier, súťaží a vystúpení. Svojimi ukážkami činnosti prispeli k atraktívnosti aj príslušníci PZ SR, Slovenského červeného kríža, záchranárov a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Trstenej.  Prezentačné stánky a súťaže pripravili okrem zamestnancov CVČ Trstená aj Skauti, NO Kvapka, OZ Informa a Bambuľkovo, Kysucká hvezdáreň, OZ Persona a aktívne sa zapojili aj členovia Mládežníckeho parlamentu v Trstenej, začo patrí všetkým úprimné poďakovanie.

O tom, že podujatie zaujalo nie len deti a mládež z Trstenej ale aj zo širokého okolia svedčí samotná účasť na akcii. Vďaka Kysuckej hvezdárni si deti vyskúšali pozorovanie cez hvezdársky ďalekohľad a zoznámili sa s rekvizitami na solárnu energiu. Pri ďalších stanoviskách si mohli zahrať minifutbal, vyskúšať lukostreľbu alebo poskákať si na trampolíne. Ďalšími pripravenými aktivitami bola streľba zo vzduchovky, hokejbal, lietajúce plechovice, rotujúce kužele, prekvapenie v pyžame alebo UBONGO.

Svoj talent na pódiu predviedli tanečníci z CVČ Trstená a Tvrdošín, žiačky zo ZUŠ, MŠ, skupiny Mixer, tanečnej skupiny Karolínka, Slniečko a Funky girls zo Zuberca, spevácky zbor Mária a tiež Karate klub Trstená.  

Pre najmenších účastníkov bolo pripravené maľovanie na tvár a tiež cukrová vata. Celé podujatie veľmi oživili aj moderátori Robo a Evica.

Súčasťou prezentačného dňa bol aj Tanečný maratón, cieľom ktorého bolo roztancovať námestie s čo najvyšším počtom tancujúcich a tiež Bambiriádny anjel, ktorý podujatiu dodal charitatívny rozmer. V priebehu celého týždňa dobrovoľníci vyrábali darčeky, ktoré si účastníci mohli zakúpiť a prispeli tak na pomoc rodinám v hmotnej núdzi. Výťažok z tejto akcie činil 142 eur, ktoré riaditeľka CVČ Ing. Zdenka Abrahamová odovzdala zamestnancom MsÚ, ktorí sa postarali o to, aby tieto financie odovzdali sociálne slabším rodinám v meste Trstená.

Chceme ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným stranám, vrátane zamestnancov Mestského úradu v Trstenej  za vynikajúcu spoluprácu a pomoc pri zabezpečovaní podujatia.    Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a dúfame, že budeme mať tú česť si Bambiriádu znova zopakovať.

Bambiriádny týždeň a sprievodné podujatia.

V priebehu celého týždňa boli pre deti a mládež z okresu Tvrdošín pripravené sprievodné podujatia, z ktorých každé jedno zaznamenalo veľký záujem.  Vstup na podujatia mohli všetci využiť na základe predloženia vstupenky, ktorú dostali na svojej základnej  alebo materskej škole. Časť vstupeniek bola odovzdaná aj na GMH Trstená a Spojenú školu v Nižnej. Vstup na podujatia bol prevažne bezplatný.


V rámci bambiriádneho týždňa boli pripravené tieto podujatia :

-          Kolkáreň Pod Kľozovom v Trstenej
-          Prednáška v knižnici Domu kultúry Trstená
-          Dni otvorených dverí a Tvorivých dielní v CVČ, ZŠ R. Dilonga, ZŠ P.O.Hviezdoslav, ZŠ s MŠ Zábiedovo a MŠ Trstená
-          Škola trstenskej keramiky
-          Škola potápania Aquamar na krytej plavárni v Nižnej
-          Zumba maratón
-          Deň venovaný Bambiriádnemu anjelovi v Klube dôchodcov Trstená
-          Rozprávkovo v CVČ
-          Futbalové turnaje
-          Jazdenie na koňoch a na koči v Oravskom háji v Brezovici
-          Posilňovňa Michala Bullu na sídlisku Západ
-          Vstup na kostolnú vežu v kostole sv. Martina v Trstenej
-          Súťaž Na bicykli bezpečne
-          Atletický štvorboj

V priebehu tohto týždňa sa zároveň pripravoval každodenne  prezentačný deň za aktívnej spoluúčasti členov   záujmových útvarov CVČ.

Účasť na týchto podujatiach odhadujeme na 2 500 účastníkov.

Vianočné prázdniny v CVČ Trstená

„Búvaj dieťa krásne, uložené v jasliach....“, znelo na Vianoce celou Trstenou. Aby náhodou naše deti nepospali s malým Ježiškom, CVČ Trstená pripravilo pre deti cez vianočné prázdniny zaujímavé aktivity.

 Každý si prišiel na svoje, podľa vlastného gusta. Dievčatá sa mohli vytancovať dosýta na tanečnom parkete, s chlapcami sme si zahrali v telocvični futbal a navštívili sme aj miestnu kolkáreň.  Príjemným prekvapením bola skutočnosť, že medzi deťmi sa našli herecké talenty, ktoré si pripravili divadielka a prezentovali sa pred ostatnými návštevníkmi CVČ. Nemohla chýbať ani silvestrovská party spojená s karnevalom, počas ktorej  prázdne bruchá detí potešili plné stoly občerstvenia.

Odmenou za naše úsilie bola vysoká účasť detí, keď každý deň do CVČ zavítalo minimálne 15 detí a boli dni, keď sa v malých priestoroch CVČ tlačilo vyše 30 detí.

Veríme, že sme deťom spríjemnili prázdninové obdobie a pozitívne ich naštartovali do Nového roka.  

Veľká noc v CVČ (2012)

...Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa...

Ani sme sa nenazdali a opäť je tu Veľká noc. Čas sviatkov, tradícií a zvykov. Oddelenie SpV aj tento rok pripravilo pre deti tvorivé dielne.

V utorok 03. apríla sa v CVČ zišlo 13 šikovných predškolákov z MŠ Západ a vrhli sme sa do práce. Deti boli veľmi kreatívne. Vyrábali sme si pozdravy, dekorácie a rôzne veľkonočné doplnky. Spoločne sme si aj zaspievali, porozprávali sa o veľkonočných zvykoch a tradíciách a popriali si príjemné prežitie sviatkov. Deti si svoje výrobky zobrali domov, aby im celé sviatky zdobili ich detské izbičky.  Privítajte aj vy sviatky jari, Veľkú noc, a nech sa všetkým dobre darí...

Valentínsky deň (2012)

Je tu február a k nemu už neodmysliteľne patrí 14. deň tohto mesiaca, kedy sa slávi „Valentín“. Aj predškoláci zo IV. materskej školy spoločne s nami oslávili sviatok zamilovaných.