2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Poďme spolu športom k zdraviu

Centrum voľného času v partnerstve s Mestom Trstená a Gminou Jabłonka (Poľská republika) získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 50 585,84 € na realizáciu projektu „Poďme spolu športom k zdraviu“, číslo PL-SK/ZA/IPP/III/094.

 

Logo
Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 53 248,25 €. Projekt sa bude realizovať v období od júna 2013 do mája 2014.

Cieľom projektu je rozvíjanie cezhraničných kontaktov nadviazaných počas predchádzajúcej spolupráce viacerých organizácií z územia oboch partnerov prostredníctvom spoločných športových aktivít organizovaných subjektmi zaoberajúcimi sa voľnočasovými aktivitami a miestnou samosprávou. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť zapojenie detí a tínedžerov z poľsko-slovenského pohraničia do aktívneho využívania voľného času športovou činnosťou s využitím tradičných i netradičných športových aktivít a tiež rozšírenie športovej infraštruktúry vybudovaním malého multifunkčného ihriska, ktoré bude využívané počas aktivít v rámci projektu, a ktoré bude tomu istému účelu slúžiť aj po ukončení realizácie projektu.
 
Hlavnými aktivitami projektu sú:

 
Príprava spoločných športových stretnutí,
Vybudovanie multifunkčného ihriska v časti Vyšný Breh v priebehu mesiacov august až november 2013,
Zimné hry detí materských škôl a detí 1. stupňa základných škôl – január, február 2014,
Netradičné športy, športové činnosti detí zamerané na netradičné športy ako je vodný futbal, lakros a rôzne súťažné činnosti konajúce sa na novovybudovanom ihrisku - apríl 2014,
Volejbalový turnaj stredoškolákov na novovybudovanom ihrisku – apríl 2014,
Deň detí zameraný na športové hry s využitím nového ihriska a športových potrieb zakúpených v rámci projektu. Aktivity sa zúčastnia deti materských škôl a integrované deti so zdravotným postihnutím – máj 2014,
Informačné a propagačné aktivity zamerané na informovanie verejnosti o realizácii projektu na webových stránkach, prostredníctvom inzercie v novinách či plagátoch.
 
Aktivít projektu sa aktívne zúčastnia osoby z Poľska a Slovenska, budú vykonávať spoločné športové činnosti a hry, čo prispeje k vytvoreniu nových väzieb medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia. V rámci projektu bude vybudované nové športovisko, čo zvýši atraktivitu prihraničného územia a regiónu Oravy ako poľskej, tak aj slovenskej časti. Projekt pripraví pôdu pre využívanie jeho výsledkov v budúcnosti a súčasne umožní ľahšiu tvorbu spoločných podujatí v období nasledujúcom po ukončení projektu, či už vo forme spolupráce v oblasti športu, cezhraničných návštev, alebo propagácie aktívneho pohybu a tým zdravého životného štýlu.

 
„Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“