2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

POĎAKOVANIE

Centrum voľného času Trstená – hlavný organizátor Bambiriády 2014 ďakuje za úspešný priebeh Festivalu  sponzorom - Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.;  LKT Trstená.

 

Zároveň ďakuje všetkým partnerom a organizáciám  zapojených do Bambiriády :

 


Športový klub kolkárov Trstená, DHZ Trstená, GMH Trstená, Mestská knižnica, Oravský Háj Garden Hotels & Resort Brezovica, Termálne kúpaliská Oravice a mesto Tvrdošín, CVČ Tvrdošín, Fit centrum ALDAN, Fitness centrum B2 – Michal Bulla, Orava team Suchá Hora, SOU lesnícke Tvrdošín, Karate klub Trstená, školy a školské organizácie z Trstenej – ZUŠ, ZŠ R. Dilonga, ZŠ P.O.H. a MŠ, ZUŠ Nižná, Tanečné skupiny zo Zuberca Slniečko a Funky girls, tanečná skupina MIXER, spevácky zbor Mária, Harlekýn, OZ V.I.A.C, Dupajda, Mládežnický parlament mesta Trstená, Skautský oddiel Trstená, ZŠ M. Medveckej Tvrdošín a p. učiteľovi M. Jarošovi – majstrovi SR v cyklistickej akrobatike, TIC Trstená, SČK, Horská záchranná služba, Orava Rescue – Psovodi a záchranári SR – K7, Dobrovoľný hasičský zbor Trstená.


Poďakovanie patrí aj primátorovi  mesta Trstená a SŠÚ Trstená, ako aj Organizačnému oddeleniu mesta Trstená ,TTS Trstená s.r.o. a združeniu PRONOBIS za spoluprácu pri zabezpečení Bambiriády.