2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Prihláška na tábory 2021

        >>  TU STIAHNI <<

Vianočné prázdniny- hokejbal

Na prvý deň vianočných prázdnin sme zorganizovali hokejbal na Západe. Aj keď počasie  nebolo ideálne a na ihrisku bolo veľa vody, chalanov to neodradilo a s chuťou sa pustili do hry. Síce odchádzali domov mokrí ako myši, ale napriek tomu si odniesli neočakávané  a zaujímavé zážitky.

Fotky z akcie nájdete na facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

mamičky s deťmi

V CVČ sa uskutočnilo novoročné stretnutie mamičiek s malými deťmi. My sme radi, že na stretnutie prichádzajú stále nové mamičky. Fotky z akcie si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Chlapci a dievčatá z jednej lavice

Pre šiestakov z celého okresu sme opäť pripravili zaujímavú súťaž, počas ktorej si mohli zmerať vedomosti z vyučovacích predmetov, zo športu, módy, politiky a všeobecného prehľadu. A samozrejme, každý musel predviesť svoje športové a pohybové schopnosti.
Nás teší, že 20. ročník tejto súťaže dopadol veľmi dobre a chlapci a dievčatá odchádzali spokojní naspäť k svojím školským povinnostiam.

Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená

Hokejbalový turnaj v Námestove

Centrum voľného času Trstená sa zúčastnilo hokejbalového turnaja v Námestove s chlapcami, ktorí navštevujú ZÚ-hokejbal v CVČ Trstená. Turnaja sa zúčastnili žiaci z Námestova, Sihelného a Trstenej. Aj keď sa hralo v telocvični, chlapci si poriadne zahrali a mohli sa konfrontovať s inými družstvami. Tento turnaj bol dobrou zimnou prípravou na veľké turnaje, ktoré nás čakajú na jar.

Fotky z turnaja sú na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Fašiangová noc v CVČ

Zažili sme toho veľa. Najprv sme pochovali basu na námestí a našou prítomnosťou sme skrášlili sprievod masiek. Vybláznili sme sa na snehu a vytvorili sme aj tieňovú hru za pomoci zapadajúceho slnka. Potom sme si pozreli rozprávku a po nej bola chutná večera. Zahrali sme si spoločenské hry a nasledovala obľúbená nočná hra po Trstenej. Nemohli chýbať športové súťaže v telocvični a unavení sme sa zakuklili do spacákov na pokojný spánok. Ale nie všetci rýchlo zaspali....

Fotky z tejto akcie nájdete na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Zábavná súťaž pre hornooravský región

Chlapci a dievčatá z jednej lavice

V utorok 28.1. v priestoroch CVČ Trstená sa uskutočnil 19.ty ročník súťaže „Chlapci a dievčatá z jednej lavice“.  Súťaže sa zúčastnilo 22 najšikovnejších šiestakov  z hornooravských základných škôl /ZŠ – R. Dilonga, ZŠ – P.O.Hviezdoslava Trstená, ZŠ – Liesek, ZŠ – Hladovka, ZŠ – Vitanová, ZŠ – Brezovica/. Žiaci mali možnosť ukázať nielen svoje teoretické vedomosti z povinných vyučovacích predmetov ako je Slovenský jazyk, Matematika, Dejepis, Biológia či Zemepis, ale aj dôvtip a praktické zručnosti v zábavných medzikolách. Celú súťaž sprevádzala výborná nálada a zdravá rivalita žiakov.  V tvrdom súboji s malými bodovými rozdielmi nakoniec na prvom mieste skončilo družstvo základnej školy Brezovica zo 6.A triedy, na druhom mieste žiaci zo 6. A triedy zo základnej školy Vitanová a medailovú tretiu priečku uzavrelo družstvo  6.B triedy zo základnej školy Hladovka. Všetkým súťažiacim ďakujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach. Nie vždy ide o to vyhrať, ale zúčastniť sa.

Vybíjaná mala úspech

V stredu večer v rámci športových Bambiriádnych večerov Centrum voľného času  usporiadalo turnaj vo vybíjanej, ktorý oslovil nie len deti ale aj mládež v Trstenej. Krásny športový večer sa neodohrával len na multifunkčnom ihrisku, ale  aj mimo neho a každý si prišiel na svoje.  Niekto hral basketbal, niekto volejbal, alebo len povzbudzoval práve hrajúci tím pri vybíjanej.  Sme radi, že počet účastníkov je zo dňa na deň vyšší a uprostred sídliska je po večeroch naozaj   veselo.

Poradie žiaci:      1. Pekelní hráči       2. Drsňáčky       3. Nemenovaní       4. Ženské

Študenti :            1. Ženy               2. Muži                     3.  Mix tím

Spolu súťažiacich : 67  

Vianočné tvorivé dielne

Vianoce už klopú na dvere a všetci sa pomaly pripravujú na narodenie malého Ježiška. Aj my sme chceli naladiť deti na vianočnú atmosféru, preto sme pre nich zorganizovali Vianočné tvorivé dielne. Každý mohol vyskúšať špecifickú techniku zdobia medovníkov a niektorým to išlo ako po masle. Zvlášť musíme pochváliť chalanov, ktorých to veľmi chytilo a na fotkách môžete vidieť ich utešené diela. Potom si deti mohli poskladať anjela a namaľovať mu tvár podľa svojej fantázie. Šikovné dievčatá sa ešte naučili viazať mašličky na vidličkách.
Počas celej akcie panovala pohodová náladička a nás teší, že deti odchádzali domov s rozžiarenými tvárami.  
 
Fotky z akcie si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Večerný futbalový zápas mládežníkov

V utorok 11.6.2014  hlavný organizátor Bambiriády  - Centrum voľného času –zorganizoval večerný futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku na sídlisku Západ. Po horúcom dni a osviežujúcom daždi bolo príjemné počasie, ktoré vytvorilo dobré podmienky na turnaj. Do športového zápolenia sa zapojilo 46 hráčov. Dohrávalo sa pri umelom osvetlení čo dodalo zápasu svoje čaro. Po športovom podaní rúk vyhlásil organizátor umiestnenie družstiev v tomto poradí:

1. miesto : REAL

2. miesto : Koniferum

3. miesto : Zidan

4. miesto : Look studio

Študenti a ich deň

Študenti a policajti sa stretli pre dobrú vec.

    Zamestnanci   Centra voľného času Trstená pri príležitosti osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý je medzi študentmi známejší ako Deň študentstva, zorganizovali priateľský futbalový zápas medzi študentmi a príslušníkmi PZ SR.

     Keď sme v CVČ rozmýšľali, ako čo najlepšie osláviť tento deň, zašli sme v spomienkach do histórie.  17.novembra uplynulo presne 25 rokov od „Nežnej revolúcie“ . Tento deň bol výnimočný hlavne v tom, že študenti a polícia stáli proti sebe. Tak sme ich postavili proti sebe znova. Nakoľko však doba pokročila a žijeme v slobodnom štáte, v tomto prípade išlo o priateľský futbalový zápas, do ktorého nastúpili dve družstvá policajtov a dve družstvá žiakov z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Zápas, ktorý sa konal v utorok 18.11. o 10.00 hod. v telocvični GMH otvorila riaditeľka Centra voľného času – Ing. Zdenka Abrahamová, ktorá sa prihovorila študentom aj príslušníkom PZ SR. Pozvanie na  toto podujatie prijal aj npor. Mgr. Tibor Šándor, ktorý si pripravil pre kapitánov družstiev zábavu v podobe  nasadenia okuliarov Lifeloc Technologies, ktoré simulujú opitosť.  Všetci si tak mohli vyskúšať trafiť loptu s nasadenými okuliarmi, prípadne si podať ruku. Sami uznali, že vykonávať  činnosti pod vplyvom omamných látok je veľmi náročné. Niektorí do lopty vôbec netrafili, iní zas podávanú ruku videli úplne inde ako bola.

      Po úvodnom rozptýlení si študenti vylosovali súpera a mohlo sa začať hrať. Ako rozhodkyňa nastúpila študentka školy Petra Lepáčková, ktorá odpískala všetky zápasy s veľkou precíznosťou.  Prví hrali  študenti proti príslušníkom polície z Dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne a Námestove - zápas skončil v prospech študentov. V druhom zápase sa stretli študenti s príslušníkmi OO PZ SR v Trstenej - zápas skončil nerozhodne, preto sa predlžoval. Nakoniec aj z tohto zápasu vyšli víťazne študenti.  Vo finálových zápasoch sa rozhodlo o celkovom poradí družstiev takto :

1. miesto : žiaci GMH 1

2. miesto : žiaci GMH 2

3. miesto : obvodné oddelenie PZ SR Trstená

4. miesto : OR PZ Dolný Kubín a Námestovo – ODI

Najlepší strelci : Za študentov – Frederik Kohár  , za PZ SR – Ľuboš  Belopotočan.

     Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní diplomov poďakovala riaditeľka CVČ Mgr. Milanovi Tišťanovi a Jurajovi Matuchovi za spoluprácu pri organizovaní turnaja. Veľká vďaka patrí aj vyučujúcim GMH a riaditeľovi školy Mgr. Štefanovi Kristofčákovi za to, že poskytol  priestory školy.

     Nakoľko študentov aj príslušníkov polície zápas oslovil a privítali ho s potešením,  dohodli sme sa na zorganizovaní podobného športového podujatia aj budúcnosti. Atmosféra bola vynikajúca, povzbudzujúcich bolo veľa, k žiadnemu vážnejšiemu zraneniu nedošlo a tak nám ostáva veriť, že budeme mať možnosť stretnúť sa znova a tiež v to,  že  tieto dve skupiny sa budú stretávať už len pri podobných  príležitostiach.

Fotografie z akcie nájdete na Facebooku - Centrum voľného času Trstená.

Stretnutie s poslancom žilinského samosprávneho kraja v Trstenej.

V stredu 11.júna sa stredoškolskí študenti stretli na pôde Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej s poslancom Žilinského samosprávneho kraja za obvod Tvrdošín Mgr. Štefanom Kristofčákom. Ďalším dvom poslancom pracovné záležitosti neumožnili zúčastniť sa diskusie so študentmi a dopredu sa ospravedlnili.  Diskusiu otvorila riaditeľka CVČ Ing. Zdenka Abrahamová a ďalšieho moderovania sa zhostil predseda Mládežníckeho parlamentu v Trstenej Michal Hucko a člen parlamentu Ľubomír Sahúľ.

Pán poslanec Kristofčák zodpovedal na viacero otázok týkajúcich sa jeho práce a tiež na otázky týkajúce sa problémov v našom regióne. Svoje odpovede obohatil humorom a konkrétnymi príkladmi zo  života poslanca. Na stretnutí sa okrem 64 študentov a 2 členov Mládežníckeho parlamentu zúčastnila aj PaedDr. Zdenka Šimková zo školského úradu v meste Trstená. Veríme, že pre študentov bolo stretnutie prínosom a zároveň štartom do ďalších diskusií.

Stretnutie mamičiek s deťmi

Centrum voľného času Trstená v spolupráci s OZ Máša zorganizovalo ďalšiu akciu pre maminy s deťmi. Keďže nám slniečko už nedovoľuje tráviť dlhé hodiny na detskom ihrisku, rozhodli sme sa urobiť malé ihriská pod strechou v CVČ. Hojdanie na lane, malý basketbal a improvizovaná šmýkačka zaujala všetkých bez rozdielu a maminky prisľúbili účasť na ďalších stretnutiach, na ktoré sa už teraz tešíme. Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Streda pre mamičky s deťmi

V stredu 8.10.2014 sa uskutočnilo v našom centre prvé stretnutie mamičiek s malými deťmi. Deti si prišli na svoje, vyšantili sa na nafukovacom hrade, zacvičili si na fitloptách a zažili mnoho ďalšieho. Sme radí, že sa akcie zúčastnilo mnoho mamičiek s deťmi. Prvé stretnutie sa vydarilo, všetci boli veľmi spokojní. Druhé stretnutie je naplánované na 29.10.2014. Fotky z tohto stretnutia si môžete pozrieť na našej facebookovskej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Rozlúčka s prázdninami

Koniec dobrý, všetko dobre. Keďže pršalo počas celého leta, chceli sme deťom vylepšiť dojem z prázdnin, preto sme pre nich pripravili na sídlisku Západ ešte letnú akciu: „Rozlúčka s prázdninami“. Na svoje si prišli malí i veľkí. Neprehliadnuteľné boli nafukovacie hrady, ktoré boli neustále obliehané a testované deťmi. Nechýbalo ani maľovanie na tvár a ďalšie stanoviská, kde si mohol každý preveriť svoju zručnosť a vynaliezavosť. Na multifunkčnom ihrisku si deti postupne zahrali vybíjanú a lacros a po nich si zašportovala naša mládež pri futbale a volejbale až do neskorej noci. Sme radi, že sa akcie zúčastnil veľký počet detí, mladých aj dospelých a nám nič iné nezostáva, iba zaželať každému príjemný návrat do školských lavíc.