2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Prímestksý tábor - Veselo s CVČ

Pozývame všetkých počas letných prázdnin na prímestský tábor – VESELO S CVČ, počas týždňa od 16. – 20.7.2012, každý deň od 9.00 – 15.00 hod. Stravu nezabezpečujeme.

- 16.7.2012 (pondelok) – TVORIVÉ DIELNE
- technika quilling, príďte do CVČ a naučíme kvitnúť papier. Zraz o 9.00 hod.
- 17.7.2012 (utorok) – PLAVÁREŇ NIŽNÁ (alebo návšteva Slanického dvora)
- poplatok: 3,50 €, zraz o 9.00 hod. v CVČ Trstená
- 18.7.2012 (streda) – TVORIVÉ DIELNE
- deň plný tvorivých nápadov pre šikovné deti. Zraz o 9.00 hod. v CVČ
Trstená
- 19.7.2012 (štvrtok) – INDIÁNSKY POKLAD
- čaká Vás zábavný indiánsky deň a hľadanie strateného pokladu. Zraz o 9.00
hod. v CVČ.
- 20.7.2012 (piatok) – ŠPORTOVÝ DEŇ
- deň plný zábavy a športových hier, zraz o 9.00 hod. v CVČ