2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Po stopách Viktora Trstenského

Organizátor: Centrum voľného času Trstená
Dátum: 4.5.2012
Adresáti: 8. a 9. ročníky zo ZŠ v Trstenej, kvarta a kvinta z GMH Trstená
Každá trieda zo spomínaných ročníkov môže postaviť iba jedno družstvo.
Družstvá: 4 členné(ľubovoľný počet chlapcov a dievčat)
Charakteristika súťaže: „Pokladovka“ po Trstenej, zameraná na osobu V. Trstenského
Obsah súťaže: pohybovo-vedomostná súťaž, počas ktorej budú družstva chodiť po celej Trstenej a plniť rôzne úlohy prepojené na život a dielo V. Trstenského
Budú musieť nájsť podľa indícií rozličné miesta, budovy a organizácie a splniť tam úlohy rôzneho charakteru.
Cieľ súťaže: - dostať do povedomia mládeži z Trstenej význam a prínos rodáka V. Trstenského dozvedieť sa viac o živote V. Trstenského rozvíjať u mládeži deduktívne a logické myslenie pri riešení rozličných úloh