2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Pripravované akcie - Máj 2012

CVČ Trstená pripravilo pre Vás v máji nasledovný program:

03.05.2012 – Obv. kolo – MALÝ FUTBAL ,,ŠKOLS. POHÁR“ – ZŠ/dievčatá
04.05.2012 – PO STOPÁCH V. TRSTENSKÉHO (CVČ a okolie mesta Trstená)
07.05.2012 – ŠKOLSKÝ MAJSTER – ZŠ/chlapci (Kvalifikácia do obv. kola - Hladovka, Habovka)
09.05.2012 – DOPRAVNÁ VÝCHOVA (MŠ Západ, Trstená)
10.05.2012 – Obv. kolo – ŠKOLSKÝ MAJSTER – ZŠ/chlapci
11.05.2012 – ŠPORT HROU  (III. - IV. MŠ Trstená)
14.05.2012 – MALÝ FUTBAL JEDNOTA CUP – ZŠ/chlapci (kvalifikácia do obv. kola – Nižná, Hladovka)
16.05.2012 – Obv. kolo JEDNOTA CUP – ZŠ chlapci
23.05.2012 – NAJ AUTÍČKO, NAJ ŠOFÉRA (telocvič. ZŠ R. Dilonga Trstená námestie)
24.05.2012 – ZDATNÝ TRETIAK (ZŠ Západ, Trstená)
24.05.2012 – Okr. kolo – BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA ,,D“ (ZŠ M. Medveckej Tvrdoš.)
29.05.2012 – NA BICYKLI BEZPEČNE (plocha za kinom Trstená)
30.05.2012 – ATLETIKA – žiaci ZŠ, SŠ (štadión Nižná)
31.05.2012 – PREČO AKO? (zábavno-vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ, CVČ Trstená)
Máj 2012 – TIPOVANIE V MS HOKEJI
Máj 2012 – NÁVŠTEVA KYSUCKEJ HVEZDÁRNE
Máj – jún 2012 – NIEČO ZA NIEČO (zábavná súťaž pre študentov GMH Trstená)