2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Plán akcií JÚN 2011

Centrum voľného času Trstená organizuje v mesiaci jún nasledovný program: 01.06.2011 – MDD pre ZŠ R. Dilonga Trstená (ihrisko Kľozov, Trstená) 02.06.2011 – KK Atletika – ZŠ (Rabča) 03.06.2011 – MDD pre ZŠ Trstená (ihrisko Západ, Trstená/8.00 hod.) 07.06.2011 – KK Na bicykli bezpečne (Žilina) 07.06.2011 – Naj druháčik – zábavná športová súťaž pre žiakov 2. roč. ZŠ (ZŠ Západ, Trstená/9.30) 19.06.2011 – Prezentácia CVČ Trstená (námestie Trstená/v poobedňajších hodinách) 27.06.2011 – Goodbye ZŠ – zábavno-vedomostná súťaž spojená s rozlúčkou pre žiakov 9. roč. ZŠ (ZŠ Trstená/9.00 hod.) 28.06.2011 – Prečo ako? – zábavno-vedomostná súťaž pre žiakov 5. roč. ZŠ (CVČ Trstená/9.00 h.)