2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Pripravované akcie na december 2009

Centrum voľného času Trstená pripravilo na mesiac december zaujimavé aktivity na pestré využitie voľného času detí.
PLÁN AKCIÍ – DECEMBER 2009
01.12.2009 – OK Basketbal (ZŠ dievčatá)
02.12.2009 – OK Hnúšťanský akord (hudobná teoreticko-vedomostná súťaž)
03.12.2009 – OK Basketbal (SŠ chlapci)
06.12.2009 – Mikulášska slávnosť – slávnosť organizuje CVČ Trstená, mesto Trstená a spoluorganizátor nezisková organizácia Úsmev ako dar. Program  sa začne o 14.30 hod. v Dome kultúry Trstená. Každé dieťa si prevezme darček a príde nám zaspievať spevák Peter Bažík.
08.12.2009 – MS Bedbinton v Trenčíne (ZŠ, SŠ)
19.12.2009 – Vianočný futbalový turnaj v ZŠ Brezovica – priateľský zápas medzi žiakmi ZŠ Brezovica a Trstená
22. – 23.12.2009 – Čarovná vianočná noc v CVČ – v priebehu dňa si deti môžu vytvoriť krásne vianočné dekorácie, darčeky pre svojich blízkych, upiecť si medovník, zabaviť sa v CVČ a hlavne čaká Vás u nás tajomná čarovná vianočná noc.