2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Pripravované akcie na október 2009


Centrum voľného času Trstená pripravilo zaujimavé aktivity na pestré využitie voľného času detí.

8.10. - Krajské kolo „CEZPOĽNÝ BEH“
9.10. - „ Šarkaniáda“ – preteky - výstava
13.10.- Obvodné kolo MMS  futbal-Habovka- 9.00 hod.
14.10.- Obvodné kolo MMS futbal - Trstená- 9.00 hod.
20.10.- Okresné kolo MMS  futbal - Trstená- 9.00 hod.
22.10.- Okresné kolo halový futbal –Tvrdošín- 8.00 hod.
26.-30.10 - Inštalácia fotosúťaže – MsKS Trstená
29.-30.10- Jesenné prázdniny- pestrá ponuka aktivít
29.-30.10.- „Hallovenská noc“ v Centre voľného času Trstená