2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Dilong liga 2016

Dilong liga 2016:

1. miesto: ZŠ M. Medveckej Tvrdošín

2. miesto: ZŠ R. Dilonga Trstená

3. miesto: ZŠ Oravská Jasenica

Výsledky tipovania MS v hokeji 2016

Centrum voľného času Trstená organizovalo tipovaciu súťaž MS v hokeji 2016. Súťažiaci mali za úlohu uhádnuť výsledok v 28 zápasoch Petrohradskej skupiny. Do súťaže sa zapojilo 107 tipujúcich. Tu je najlepšia jedenástka tipujúcich:

1. 3.A trieda ZŠ R. Dilonga Trstená 22 bodov...
2. Martin Hampel SPŠ Tvrdošín 22 bodov
3. Emka Motýľová ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 21 bodov
3. Karolínka Pňačková Trstená 21 bodov
3. Michal Urbanovič ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 21 bodov
6. Lukáš Cengel SPŠ Tvrdošín 21 bodov
6. Dominik Turošák GMH Trstená 21 bodov
8. Vanessa Korčušková ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 21 bodov
8. Lukáš Jankola ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená 21 bodov
8. Radovan Vlček Educo Námestovo 21 bodov
8. Ľubomír Sahuľ KU Ružomberok 21 bodov

Pri rovnosti bodov o lepšom umiestnení rozhodli pravidlá súťaže.
Víťazná trieda vyhrala dres slovenskej reprezentácie s podpisom reprezentačného trénera Jozefa Cígera.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Deň rodiny v CVČ 2016

V piatok 20. mája sme pre rodiny s deťmi pripravili nádherný deň spojený s grilovaním v CVČ Trstená. Počasie nám prialo a záujem bol veľký. Veď okrem rôznych atrakcií pre deti bol pripravený aj bohatý program a sprievodné podujatia.  Hneď na úvod sa nám predviedli deti z tanečného krúžku Lýdii Hrubcovej. Zamestnanec CVČ potom všetkých privítal, oboznámil nás s pripraveným programom a potom už oslavy mohli naplno prepuknúť. Deti využili maľovanie na tvár, skákanie na nafukovacích hradoch, vytváranie kreatívnych účesov, kreatívny kútik s maľovaním temperovými farbami, krútiace kužele, jedenie šišiek zo špagátu na rýchlosť, hádzanie hadov na cieľ, fotenie s maskotmi v podobe šašov či tvorenie zvieratiek z balónov. Pre matky a otcov bola pripravená prednáška členov  Orava Rescue system o poskytovaní prvej pomoci  pri úrazoch a umelé dýchanie, ktoré si vyskúšali aj na figuríne.  Mamičkám ochotne poradili odborníčky  na vizáž, nechtový dizajn či   kaderníctvo. Oteckovia si mohli zacvičiť v posilňovni alebo sa mohli zapojiť do pripravených súťaží.  Po celý čas bol k dispozícii kútik s grilovaním a iným občerstvením, kde sme na záver rozkrájali aj tortu, z ktorej sa mohli všetci ponúknuť.  Je treba povedať, že oslavy Dňa rodiny  boli nádherné a pestré vďaka  sponzorom,  rodičom detí  a veľkému počtu dobrovoľníkov vrátane členov mládežníckeho parlamentu.  Odozvy od prítomných ľudí boli veľmi pozitívne a to nás zaväzuje k tomu, aby sme s prípravou takýchto podujatí pokračovali aj  v budúcnosti, veď takto zmysluplne strávený čas s najbližšími je naozaj nenahraditeľný.

Veľké ďakujem by sme týmto chceli tlmočiť sponzorom a dobrovoľníkom :  Panasonic Trstená, Mäsiarstvo M.Mokoš , mäsiarstvo Vierka a p. Zaťko -hotel Roháč Trstená, členom  Orava Rescue System, celému mládežníckeho parlamentu, vizážistkám Lucii Kadlubovej, Tatiane Letašiovej a kaderníčke Evke Šuttyovej, p. poslancovi Štefanovi Starekovi za zapožičanie hradu, Zuzke Kolejákovej za veľký kus práce pri vytváraní zvieratiek z balónov, R. Tyrolovej a M. Meškovi za rodičov, OZ MÁŠA , našim maskotom, Ľ. Rehákovi za pomoc pri organizovaní a v neposlednom rade riaditeľstvu ZŠ R. Dilonga, ktoré nám vyšlo v ústrety a umožnilo nám zorganizovať Deň rodiny s využitím všetkých priestorov ZŚ. Poďakovanie   patrí samozrejme aj všetkým prítomným rodičom a deťom, ktorým rodina nie je ľahostajná.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia s Vami. 

Šport hrou

Rozvoj športovo-pohybových aktivít, ktoré pomerne absentujú v živote dnešnej mladšej generácie, sme sa snažili sprostredkovať formou športovo výkonnostných, no zároveň zábavných aktivít. V pondelok 16.05.2016 si v priestoroch telocvične ZŠ a MŠ R. Dilonga otestovali deti ŠKD oboch mestských škôl svoju obratnosť, rýchlosť, orientačné a pohybové schopnosti. Dovedna 53 detí v zanieteno hájilo farby svojho dresu v jednotlivých súťažných – netradičných športových disciplínach. Atmosféra bola výborná, podporovaná hlasným povzbudzovaním „Bielych Tigrov“ aj „Bojovníkov“.  Sily a výkony na oboch stranách boli vyrovnané, výkony  adekvátne vekovej skupine.  Najneskôr v júni – na podnet samotných detí, ako i p. vychovávateliek a prítomných rodičov , podobné aktivity opäť  zorganizujeme.