2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Kúpanie v Kolibe Josu

V sobotu 8. 10. 2016 sme s deťmi relaxovali v Kolibe Josu v Zuberci. Malí plavci boli nadšení, akcia sa vydarila a určite si ju ešte zopakujeme.

S loptou ma baví svet

 

V piatok 7.10.2016 sme strávili športovo hravý deň "S loptou ma baví svet", ktorý zabavil, rozveselil a podnietil súťaživosť detí.

 

Tvorivo a hravo

Utorok, 4 Októbra 2016 zavítalo k Deťom predškolského veku – MŠ sídlisko Západ podujatie  „TVORIVO A HRAVO“ organizované Centrom voľného času Trstená. Po úvodnom radostnom rozhovore o rozprávkových postavičkách, či už súčasných, alebo klasických , sme si pustili rozprávku o Troch prasiatkach - v pesničkách. Tá nás sprevádzala počas celej našej tvorivosti a hravosti Následne, deti dostali  originálne a jedinečné /ďakujeme sponzorovi/ podklady na prácu, vo forme Pexesa, s logom CVČ Trstená. A, hor sa do práce. Vymaľujeme, postriháme ,ukážeme rodičom a zahráme sa.  Tak sa aj stalo . Deti  zanietene popracovali, výtvorčeky iste ocenili aj rodičia.   Pani učiteľky MŠ –ďakujeme za spoluprácu, veríme, že cyklicky sa budeme stretávať naďalej.  Poteší na spätná odozva . Či už na Vašich, alebo stránkach Mesta Trstená/ Trstenský Hlas/. BOLI STE SKVELÍ 

Listové tvorenie

S deťmi z ŠKD sme sa venovali listovému tvoreniu :) Všetky výrobky si môžete pozrieť na výstave v CVČ.

Hra v kocke

Centrum voľného času, sa  v spolupráci s Mestom Trstená – Mestskou knižnicou a Mládežníckym parlamentom Mesta Trstená, v rámci pilotného týždňa spoločnosti ALBI,  zúčastnilo aktivít pod názvom „ HRA V KOCKE“. Centrum voľného času, sa do uvedenej aktivity – určenej  pre  ŠKD ZŠ  pôsobiacich na pôde mesta, interaktívne zapojilo v dňoch 26.09.- 27.09. a 29.09. 2016  spoluprácou  a koordináciou s deťmi. Spoločne sme objavovali inovatívne, logické, vedomostné, encyklopedické  a náučne novinky, prostredníctvom hier spoločnosti ALBI. Pilotný program bol zameraný na ďalšiu motiváciu k zmysluplnému tráveniu voľného času, rozvíjaniu vizuálnej pamäte, čitateľskej gramotnosti, postrehu a logiky. Knižnica mala k dispozícii 13 kusov hier, v závere týždňa boli k dispozícii už len 3 kusy, týmto môžeme konštatovať, že pilotný program, ku ktorému sme boli prizvaní bol úspešný,  deti  vlastniace platný čitateľský preukaz hry nadchli a zapožičali si ich domov.

Divadielko pre MŠ

V rámci príležitostnej činnosti CVČ sme si pripravili bábkové divadlo pre detí z MŠ s názvom: Janko a Marienka. Po sérii vystúpení divadiel sa u nás vystriedali detí zo všetkých škôlok z Trstenej. V konečnom súčte divadielko videlo 175 detí, ktoré boli nadšené a užívali si predstavenia. Veríme, že sa uvidíme pri ďalšom divadielku.    

          

Čokoládový deň v CVČ

Bola to super sladká akcia, chuťové bunky malých aj veľkých si prišli na svoje. Ďakujeme p. Zennerovi, že nás zasvätil to tajov výroby čokolády. Odmeny v podobe čokoládových balíčkov si odniesli: za báseň kolektív detí z cirkevnej MŠ a za návrh torty žiaci zo ŠK R. Dilonga.