2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Poďakovanie

V mene zamestnancov Centra voľného času Trstená ďakujeme veľmi pekne poslancovi Petrovi Kovalíkovi , ktorý za svoju poslaneckú odmenu nakúpil hry, kancelárske potreby, tvorivý a športový materiál pre deti a mládež do nášho centra.